EU Projekti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Naziv projekta: Uvođenje novih tehnologija i modernizacija proizvodnje poduzeća EUROGUM d.o.o. Nova Rača s ciljem proširenja asortimana
ponude i jačanja konkurentnosti poslovanja
Šifra ugovora: KK.03.2.1.06.0277

 

Kratki opis projekta:
Tvrtka EUROGUM d.o.o. potpisala je sa Ministarstvom gospodarstva poduzetništva i obrta (PT1) i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (PT2) ugovor o bespovratnim sredstvima za projekt naziva „E-impuls“.
Projekt se provodi u razdoblju od 17. rujna 2016. do 17. ožujka 2018.g.

Sažetak projekta:
Ulaganjem u modernizaciju proizvodnog pogona za proizvodnju tekstilnih proizvoda te pletenih i tkanih elastika i čipke omogućava se povećanje proizvodnih kapaciteta, proširenje asortimana robe, sa ciljem jačanja konkurentnosti poduzeća Eurogum d.o.o. Nova Rača. Uspješnom realizacijom investicije omogućit će se povećanje prihoda, rast izvoza kao i kvalitetnije pozicioniranje na tržištu sa tendencijom daljnjeg rasta i razvoja

Specifični cilj:
Provedbom svih projektnih aktivnosti doći će do ispunjenja svrhe projekta – povećanje konkurentnosti i tehnološke spremnosti poduzeća EUROGUM d.o.o.:
1) proširenjem i unaprjeđenjem proizvodnih kapaciteta koja omogućava modernizaciju rada u pogonu te
2) optimizacijom proizvodnog procesa uvođenjem novih tehnologija nabavkom strojeva i dodatne opreme;

Opći cilj:
1. Modernizacija postojećeg pogona – proizvodno-skladišne hale uvođenjem novih tehnologija;
2. Nabavka i uvođenje u proizvodni proces novih strojeva za proizvodnju;
3. Zadržavanje postojećih radnika u proizvodnji;
4. Povećanje prihoda od prodaje i izvoza proizvoda i usluga na tržište EU;
5. Promidžba i vidljivost projekta tijekom čitavog razdoblja provedbe projekta;
6. Upravljanje projektom i administracija provedeni uz Projektni tim iz redova zaposlenika tvrtke i angažirane vanjske suradnike.

Očekivani rezultati:
1. Nabavljeni i u funkciji strojevi i oprema za djelatnost proizvodnje tekstilnih proizvoda te pletenih i tkanih elastika i čipke u vrijednosti 309.793,00 kuna;
2. Zadržana postojeća radna mjesta svih 13 zaposlenika sa tendencijom povećanja broja;
3. Rast prihoda od prodaje proizvoda i usluga kao i prihoda od izvoza za do 30% u razdoblju do 2019.g.
4. Ostvaren cilj povećanja proizvodnih kapaciteta i stvorena konkurentska prednost tvrtke na tržištu;

Ukupna vrijednost projekta: 419.741,25 kuna (iznos sa PDV-om)
Ukupno prihvatljivi troškovi: 335.793,00 kuna
EU sufinanciranje projekta: 215.000,00 kuna ili 64%

Više informacija o projektima sufinanciranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. nalazi se na Internet stranici www.strukturnifondovi.hr.

Kontakt osoba za više informacija o projektu:
Danijel Jakšeković, direktor poduzeća i voditelj projekta
Telefon: 385 98 914 3770
Email: info@eurogum.hr